سه شنبه , خرداد ۱۳ ۱۳۹۹
خانه / اخبار تکنولوژی / لیست قیمت پمپ آب

لیست قیمت پمپ آب

لیست قیمت پمپ آب خانگی صنعتی پدرولو PEDROLLO

نوین پمپ ارائه دهنده انواع پمپ آب

تیپ پمپ

نوع پمپ

قدرت

(HP)

ارتفاع

(m)

آبدهی

(m³/h)

ورودی

(inch)

خروجی

(inch)

قیمت (ریال)

PKm60

پمپ ۰٫۵ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۰٫۵

۳۸

۲٫۴

۱

۱

۲/۱۰۰/۰۰۰

PKm80

پمپ ۱ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۱

۶۶

۳

۱

۱

۴/۲۳۰/۰۰۰

PKm90

پمپ ۱ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۱

۸۲

۲٫۴

¾

¾

۶/۱۱۰/۰۰۰

PKm100

پمپ ۱٫۵ اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

۱٫۵

۸۰

۴٫۲

۱

۱

۹/۲۵۰/۰۰۰

PK200

پمپ ۲ اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

۲

۸۶

۴٫۸

۱

۱

۹/۴۷۰/۰۰۰

PK300

پمپ ۳ اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

۳

۹۵

۵٫۴

۱

۱

۱۰/۴۳۰/۰۰۰

PKSm60

پمپ خودمکش با پروانه شعاعی – تکفاز

۰٫۵

۳۸

۲٫۴

۱

۱

۲/۹۴۰/۰۰۰

PQ3000

پمپ ۳ اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

۳

۱۶۰

۳

¾

¾

۱۷/۵۰۰/۰۰۰

CPm130

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

۰٫۵

۲۲

۴٫۸

۱

۱

۳/۶۲۰/۰۰۰

CPm158

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

۱

۳۴

۵٫۴

۱

۱

۴/۴۸۰/۰۰۰

CPm170

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

۱٫۵

۳۸

۷٫۲

۱¼

۱

۸/۵۵۰/۰۰۰

CPm190

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۲

۴۶

۸٫۴

۱¼

۱

۱۰/۴۹۰/۰۰۰

CP200

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه استیل

۳

۵۵

۹

۱¼

۱

۱۰/۹۷۰/۰۰۰

CPm220C

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۳

۳۱٫۵

۲۷

۲

۲

۱۶/۹۱۰/۰۰۰

CP220C

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۳

۳۱٫۵

۲۷

۲

۲

۱۴/۹۵۰/۰۰۰

CPm220B

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۴

۳۷٫۵

۲۷

۲

۲

۱۸/۹۲۰/۰۰۰

CP220B

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۴

۳۷٫۵

۲۷

۲

۲

۱۷/۹۰۰/۰۰۰

CP220A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۵٫۵

۴۸٫۵

۲۷

۲

۲

۱۸/۶۸۰/۰۰۰

CP230A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

۷٫۵

۴۵٫۵

۵۴

۲

۲

۲۰/۱۳۰/۰۰۰

CP250C

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه چدنی

۱۰

۵۶

۵۴

۲

۲

۲۶/۷۹۰/۰۰۰

CP250A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه چدنی

۱۵

۷۳

۵۴

۲

۲

۴۳/۴۰۰/۰۰۰

CPm25/160B

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۳۲٫۵

۱۲

۱½

۱

۸/۷۹۰/۰۰۰

CPm25/160A

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

۲

۳۷

۱۳٫۲

۱½

۱

۹/۴۹۰/۰۰۰

HFm6B

پمپ سانتریفیوژ ۳ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۲

۱۴٫۵

۶۶

۳

۳

۱۲/۴۰۰/۰۰۰

HF6A

پمپ سانتریفیوژ ۳ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۳

۱۸٫۱

۷۲

۳

۳

۱۱/۱۱۰/۰۰۰

HF8B

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۴

۲۱

۷۲

۴

۴

۱۷/۱۸۰/۰۰۰

HF20B

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۴

۱۵٫۵

۱۰۲

۴

۴

۱۷/۸۳۰/۰۰۰

HF20A

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۵٫۵

۱۸٫۵

۱۰۸

۴

۴

۱۹/۰۰۰/۰۰۰

HF30B

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه چدنی

۷٫۵

۱۸

۱۲۰

۴

۴

۲۳/۵۳۰/۰۰۰

HF30A

پمپ سانتریفیوژ ۴ اینچ سه فاز پروانه چدنی

۱۰

۲۳

۱۳۲

۴

۴

۲۴/۱۰۰/۰۰۰

HFm50A

پمپ سانتریفوژ ۱٫۵ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۰٫۷۵

۱۱٫۵

۱۸

۱½

۱½

۴/۷۲۰/۰۰۰

HFm51A

پمپ سانتریفوژ ۱٫۵ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۱

۲۰٫۲

۱۸

۱½

۱½

۶/۰۵۰/۰۰۰

HF51A

پمپ سانتریفوژ ۱٫۵ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۱

۲۰٫۲

۱۸

۱½

۱½

۶/۲۶۰/۰۰۰

HFm5B

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۱

۱۳٫۲

۳۰

۲

۲

۶/۰۵۰/۰۰۰

HF5B

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۱

۱۳٫۲

۳۰

۲

۲

۶/۲۲۰/۰۰۰

HFm5A

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۱٫۵

۱۳٫۸

۳۶

۲

۲

۶/۴۰۰/۰۰۰

HF5A

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۱٫۵

۱۳٫۸

۳۶

۲

۲

۶/۴۲۰/۰۰۰

HFm5AM

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۲

۲۲

۳۰

۲

۲

۸/۸۲۰/۰۰۰

HF5AM

پمپ سانتریفوژ ۲ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۲

۲۲

۳۰

۲

۲

۹/۴۷۰/۰۰۰

NFm129A

پمپ فلنجدار ۲ اینچ تکفاز پروانه برنجی

۲

۲۲

۳۰

۲

۲

۱۱/۰۷۰/۰۰۰

NF129A

پمپ فلنجدار ۲ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۲

۲۲

۳۰

۲

۲

۱۰/۹۵۰/۰۰۰

NF130B

پمپ فلنجدار ۳ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۲

۱۴٫۵

۶۶

۳

۳

۱۲/۵۰۰/۰۰۰

NF130A

پمپ فلنجدار ۳ اینچ سه فاز پروانه برنجی

۳

۱۸٫۱

۷۲

۳

۳

۱۳/۲۲۰/۰۰۰

NGAm1B

پمپ پروانه باز تکفاز – پروانه استیل

۰٫۷۵

۱۷

۱۹٫۵

۱½

۱½

۶/۵۵۰/۰۰۰

NGAm1A

پمپ پروانه باز تکفاز – پروانه استیل

۱

۱۹٫۵

۲۱

۱½

۱½

۶/۶۸۰/۰۰۰

NGA1A

پمپ پروانه باز سه فاز – پروانه استیل

۱

۱۹٫۵

۲۱

۱½

۱½

۷/۰۳۰/۰۰۰

JSWm10H

پمپ خودمکش ۱ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱

۵۱

۳

۱

۱

۵/۲۷۰/۰۰۰

JSWm15H

پمپ خودمکش ۱٫۵ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۶۶

۳

۱

۱

۶/۵۳۰/۰۰۰

JSWm10M

پمپ خودمکش ۱ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱

۴۲

۴٫۸

۱

۱

۵/۲۷۰/۰۰۰

JSWm15M

پمپ خودمکش ۱٫۵ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۵۲

۴٫۸

۱

۱

۶/۵۳۰/۰۰۰

JSWm3CH

پمپ خودمکش ۱٫۵ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۶۰

۴٫۲

۱¼

۱

۱۰/۶۳۰/۰۰۰

JSWm3BH

پمپ خودمکش ۲ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۲

۷۰

۴٫۸

۱¼

۱

۱۱/۵۳۰/۰۰۰

JSW3BH

پمپ خودمکش ۲ اسب سه فاز – پروانه برنجی

۲

۷۰

۴٫۸

۱¼

۱

۹/۵۵۰/۰۰۰

JSW3AH

پمپ خودمکش ۳ اسب سه فاز – پروانه برنجی

۳

۹۰

۴٫۸

۱¼

۱

۱۱/۴۷۰/۰۰۰

JSWm3CL

پمپ خودمکش ۱٫۵ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۱٫۵

۴۰

۹٫۶

۱¼

۱

۱۰/۶۳۰/۰۰۰

JSWm3BL

پمپ خودمکش ۲ اسب تکفاز – پروانه برنجی

۲

۴۸

۹٫۶

۱¼

۱

۱۱/۵۳۰/۰۰۰

JSW3AL

پمپ خودمکش ۳ اسب سه فاز – پروانه برنجی

۳

۶۰

۹٫۶

۱¼

۱

۱۱/۴۷۰/۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *